ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 
เรื่อง ธรรมราชา (Dharmarãjã)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุม (TH) (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม (EN) (3 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 8 พ.ย. (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 9 พ.ย. (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part1) (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า