ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม "ขยับสักนิด พิชิต Office Syndrom...

18 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉ...

17 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางคูรัด จัดโครงการ "3 แ...

17 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามเข้าพบรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

16 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชา...

16 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

JICA ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า พูดคุยหารื...

15 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายจับมือ จัดโครงการ "เราทำความดี...

14 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 36 “สถานีวิท...

12 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรอ...

11 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการ "สันติ...

10 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงนาม MOU กับโรงเรียนพรรคการเมืองของคณะกรรมา...

09 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครร...

09 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปธก.รุ่นที่ 26 ศึกษาดูงาน ณ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา

08 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ...

04 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จัดนิทรรศการเคลื่...

04 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมวิทยากรกระบวนการมืออาชีพเติม Skill ใ...

01 กรกฎาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายจับมือ จัดโครงการ "เราทำความดี...

30 มิถุนายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดพ...

29 มิถุนายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สมาคม World Values Survey (WVS) เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเก...

28 มิถุนายน 2567

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพระ...

26 มิถุนายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า