ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปนพ. รุ่นที่...

01 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนพลเมื...

01 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

อัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษในหลักสูตรของสถา...

01 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมขับเคลื่อนโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองด...

28 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร สสสส รุ่นที่ 11 จัดงานเสวนา “วันแห่งความเป็...

28 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าแสดงความยินดีวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 49...

28 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย...

25 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภ...

24 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Asia Democracy Research Network (AD...

21 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ Asia Democracy Research Network (ADR...

20 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงาน สปสช. ครบ...

20 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดช...

20 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นำนักศึกษา ศึกษาดูงานภาคเหนือ (ค...

18 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดการนำเสนอโครงงานกลุ่ม พิธีมอบใบประกาศนียบ...

17 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.ครบรอบ 24 ปี

17 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหาร...

17 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระรา...

15 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าและสถาบันการบริหารการเมืองแห่งนครเฉิงตู (CAI...

15 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถ...

09 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรไทยกับประชา...

09 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า