ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร 4ส รุ่นที่ 11 จัดเวทีสาธารณะ เผยแพร่ผลงานวิ...

27 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปรม. รุ่นที่...

25 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระ...

25 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปนป.11 ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัว...

23 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมให้แนวคิดและข้อมูลทางการวิจัยในงาน Good...

21 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรอบรมระยะสั้น Conflict Transformatio...

18 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการหลักสูตรความขัดแย้ง ความรุนแรงและ...

17 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันที่สองของประชุมวิชาการนานาชาติ The WAPOR ASIA 4th...

17 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการนานาชาติ The WAPOR ASIA 4th Annual Conference,...

16 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เดินหน้าขับเคลื่อนรณรงค์เลือกตั้ง อบต. โค้ง...

14 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10...

13 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปศส.รุ่นที่...

12 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรอบรมระยะสั้น Conflict Transformatio...

11 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดแถลงผล PEACE SURVEY ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ...

11 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนาโต๊ะกลม “รัฐสภาที่พึงประสงค์” เวทีท...

10 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 “ประชาธิปไตยใน...

07 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 “ประชาธิปไตยในภูม...

06 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 ภา...

05 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการหลักสูตรความขัดแย้ง ความรุนแรงและ...

03 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ พระอ...

30 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า