ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าลงนามความร่วมมือสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม สร้างความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือดังกล่าว หลังจากลงนามความร่วมมือ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวขอบคุณเครือข่ายพร้อมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาพลเมือง พัฒนาสังคมและการ พัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นรากฐานของความเป็นจังหวัดที่เข้มแข็งต่อไป โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า