ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร และใบรับรอง


วันที่ 3 กันยายน 2558 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร และใบรับรองการผ่านการอบรม วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 จำนวน 4 หลักสูตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้มอบพร้อมให้โอวาท โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า