ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดอบรมหลักสูตร วุฒิบัตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2


วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดอบรมหลักสูตร “วุฒิบัตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2” โดย รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดหลักสูตร พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว บรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 9 -18 กันยายน 2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า