ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบ 23 ปี


วันที่ 14 กันยายน 2558 ผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้า นำโดย น.ส.สุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบ 23 ปี โดยมี นายสิทธิพร สท้านไตรภพ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า