ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์


วันที่ 15 กันยายน 2558 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย น.ส.สุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 333,960 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศล ที่สถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นให้ผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 17 ปี เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ได้ทำกุศลร่วมกัน โดย นายแพทย์สำนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกมูลนิธิ ชั้น 3 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า