ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดบทความ


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะพนักงานเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดบทความ หัวข้อ “100 ปี บนเส้นทางการตรวจเงินแผ่นดินไทย : ประชาชนได้อะไร” ในงานพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า