ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีคณะบุคคล ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปต่างพร้อมใจกันไปร่วมลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมาก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า