ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

IPDN เข้าพบเลขาธิการ เพื่อการประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัยในอนาคต


วันที่ 23 กันยายน 2558 Dr.Yusharto Huntoyungo หัวหน้างานสำนักบริการวิชาการและวางแผนความร่วมมือ ประเทศอินโดนีเซีย Institute of Governance Science of Indonesia (IPDN) เข้าพบรองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่ (IPDN) เป็นองค์กรจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบริหารงานราชการให้แก่บุคลากรภาครัฐและระดับท้องถิ่น ซึ่งมีหลายวิทยาเขตกระจายไปทั่วประเทศอินโดนีเซีย โดยการพบพูดคุยครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันในอนาคตต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า