ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปนป.10 รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19


       เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า รับมอบยารักษาโรคจากคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 (ปนป.10) ส่วนหนึ่งมอบให้กับพนักงานสถาบันพระปกเกล้า และจะมอบให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ต่อไป โดยนำไปจัดทำเป็นกล่องดำรงชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด ซึ่งกิจกรรมนี้ จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดังปณิธานของหลักสูตร “เราไม่ได้เรียนเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เรายังทำเพื่อสังคม เพื่อคนไทย”


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า