ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 23 ปี


       เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า เริ่มต้นด้วยพิธีสักการะพระพรหมประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้น เวลาประมาณ 10.00 น. ณ โถงรับรอง ฝั่งสำนักงาน สถาบันพระปกเกล้า โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ , รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานของสถาบัน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดชนะสงคราม ผ่านระบบ ZOOM

        ในปีนี้ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 23 ในรูปแบบ Social Distancing ด้วยการเปิดให้แสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้า ยังเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป  


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า