ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปธก.รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงานในรูปแบบ Virtual Trip ผ่านระบบ ZOOM


        เมื่อวันที่  13 กันยายน 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดการศึกษาดูงานในรูปแบบ Virtual Trip ผ่านระบบ ZOOM ของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง  (ปธก.) รุ่นที่ 23 ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น เป็นวิทยากรและนำชมกิจกรรมและโครงการต่างๆ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การส่งเสริมคุณธรรมวิธีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาของหลักสูตรฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 113 คน  

       การศึกษาดูงานรูปแบบ Virtual Trip ถือเป็นมิติใหม่ในการให้ความรู้  ทั้งนี้ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นำโดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ  ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย พนักงาน ทีมงานเจ้าหน้าที่หลักสูตร เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ ให้สอดรับกับสถานการณ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ดังที่ผ่านมา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า