ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พี่น้อง ปนป. ร่วมใจ Save Thai Fight COVID-19


      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่11 (ปนป.11) กลุ่มนกยูง สถาบันพระปกเกล้า เดินหน้าสานต่อโครงการ Save Thai Fight COVID-19 ที่ขับเคลื่อนโดยนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 10 โดยมอบกล่องยังชีพ Home Isolation ให้แก่องค์กรทำดี เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป  

      กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังปณิธานของหลักสูตร “เราไม่ได้เรียนเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เรายังทำเพื่อสังคม เพื่อคนไทย” 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า