ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปนป.11 เดินหน้าช่วยเหลือชุมชนเดือดร้อนจากโควิด-19


      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่11 (ปนป.11) สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มสิงโต มอบเครื่องผลิตออกซิเจน และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ชาวบ้านและผู้สูงอายุติดเตียง ณ ชุมชนริมน้ำในพื้นที่เขตคลองสามวา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกองทัพไทยในการลำเลียงสิ่งของกระจายสู่คนในชุมชนดังกล่าว หลังจากนั้นเดินทางไปยังชุมชนบ้านเอื้ออาทร กม.44 เพื่อสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 

      ทั้งนี้ การช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง ดังปณิธานของหลักสูตร “เราไม่ได้เรียนเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เรายังทำเพื่อสังคม เพื่อคนไทย” 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า