ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ครั้งที่ 1


     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายของภาคประชาชนกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในสถานการณ์ปัจจุบัน” ภายใต้ โครงการสัมมนาวิชาการเชิงประเด็นเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ประจำปี 2564

     โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ จากการสัมมนาเชิงวิชาการ เชิงประเด็นเพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนปี 2564 โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Facebook live โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในแต่ละเวทีจำนวน 150 คน ประกอบด้วย  ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ จัดโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และเครือข่าย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า