ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การแข่งขัน Hackathon Smart Voter Application 2021


       เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย Konrad-Adenauer-Stiftung Thailand สถาบันศึกษาพัฒนาประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การแข่งขัน Hackathon: Smart Voter Application” (แอปพลิเคชั่นเพื่อการโหวตอย่างมีคุณภาพ) ผ่านระบบออนไลน์  กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับกรรมการ และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวทักทายทีมผู้สมัคร โดย Dr.Celine-Agathe Caro, Head of the Konrad-Adenauer-Stiftung office in Thailand จากนั้น เป็นการแนะนำกติกา รูปแบบการแข่งขัน และการตัดสินทีมผู้ชนะเลิศ ซึ่งมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเลือกตั้ง ด้านเทคโนโลยี และด้านการออกแบบ รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการตัดสิน  โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมดจำนวน 8 ทีม โดยให้แต่ละทีมนำเสนอ ทีมละ 10 นาที   น้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน นำเสนอผลงาน รูปแบบการทำงานของแอปพลิเคชั่น รวมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการอย่างตั้งใจ 

       ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประกาศผลการแข่งขัน Hackathon: Smart Voter Application ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศผลงานด้านการเลือกตั้ง ได้แก่ ทีมป่าใหญ่ และทีมมุ๊บมิ๊บกินผลไม้
2. รางวัลชนะเลิศผลงานด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ทีม Pro-tech
3. รางวัลชนะเลิศผลงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ได้แก่ ทีมป่าใหญ่ และทีมมุ๊บมิ๊บกินผลไม้

      ในช่วงท้าย  รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวปิดการแข่งขัน และขอบคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  กิจกรรม“Hackathon: Smart Voter Application” (แอปพลิเคชั่นเพื่อการโหวตอย่างมีคุณภาพ) ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อออกแบบและสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นการลงคะแนนเสียง โดยใช้นวัตกรรมการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เลือกตั้งในการตัดสินใจลงคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตย รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า