ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปนป.11 กลุ่มกวาง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและช่วยเหลือชุมชน ต.ท่าช้าง จ.อ่างทอง


         เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 นักศึกษา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)” สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มกวาง ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่เกษตรและร่วมรับฟังปัญหาจากพื้นที่ในตำบลท่าช้างและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและสถานการณ์น้ำท่วม  โดยนักศึกษา ปนป.11 กลุ่มกวาง ได้นำความประเด็นปัญหาที่ได้ร่วมรับฟังจากพื้นที่มา ใช้เป็นหัวข้อเพื่อจัดทำโครงการ “ผู้นำยุคใหม่กับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมประชาธิปไตย ยุค Covid-19” ที่ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ในการนี้นักศึกษา ปนป.11 กลุ่มกวาวยังได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 100 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า