ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประชุมวิชาการ The 2021 Annual Conference of The Asian Association for Public Administration (AAPA)


       ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า)  เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 2021 Annual Conference of The Asian Association for Public Administration (AAPA) จัดโดย AAPA 2021 Conference Organizing Committee ในหัวข้อ The Future of Public Administration in Post COVID-19 Period: Addressing Unprecedented Challenges and Seizing New  Opportunities  การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564  โดยในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30-15.50 น. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ ห้องย่อยที่ 6 หัวข้อเรื่อง Transforming governance for realizing the SDGs โดยมีผู้นำเสนอ จำนวน 5 คน จากประเทศบังคลาเทศ, รัสเซีย, จีน, เกาหลี และอินเดีย 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า