ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ THE “Tomorrow’s Audit” HACKATHON


       เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ  ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดกิจกรรมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ THE “Tomorrow’s Audit” HACKATHON ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom และ Facebook Live ของสถาบันพระปกเกล้า)

      กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับกรรมการ และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก นายประจักษ์ บุญยัง (ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) กล่าวต้อนรับทีมผู้สมัคร โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า)  จากนั้น เป็นการแนะนำกติกา รูปแบบการแข่งขัน กติกา และเกณฑ์การตัดสินรวมทั้งแนะนำคณะกรรมการตัดสิน โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมดจำนวน 8 ทีม โดยให้แต่ละทีมนำเสนอ ทีมละ 5 นาที ดำเนินรายการโดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)  น้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน นำเสนอผลงาน รูปแบบการทำงานของแอปพลิเคชั่น รวมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการอย่างตั้งใจ

      ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประกาศผลการแข่งขัน THE “Tomorrow’s Audit” HACKATHON มิติใหม่ของการมีส่วนร่วมในการดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม Legal Eagles
  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม PP Audit
  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม BNJ

       ในช่วงท้าย เป็นการให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และกล่าวปิดโครงการโดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และขอบคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  กิจกรรม THE “Tomorrow’s Audit” HACKATHON มิติใหม่ของการมีส่วนร่วมในการดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ เป็นการแข่งขันเพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์ออกแบบ Platform ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ภายใต้หัวข้อ “New awareness, Quick access, Safeness in Participation” สร้างสำนึกใหม่ เข้าถึงเร็ว ปลอดภัย ในการมีส่วนร่วม โดยมีโจทย์ คือ) จะทำอย่างไรให้ประชาชนทั่วไปตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ในฐานะที่เป็นเงินภาษีของประชาชน โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ เช่น งบพัฒนา งบการบริการสาธารณะ บนฐานเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า