ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็น Plenary Speaker ในงานสัมมนาวิชาการ The 2021 PSPA International Conference


       เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็น Plenary Speaker ในหัวข้อ The Reenergizing Public Administration Education ในงานสัมมนาวิชาการ The 2021 PSPA International Conference "Beyond the Pandemic: Reexamining, Rethinking, Retooling, Refounding, and Reenergizing Public Administration and Governance," ซึ่งจัดโดย The Philippine Society for Public Administration ผ่านระบบ Zoom Meeting


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า