ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตร ปศส รุ่นที่ 19 ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


        เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 พร้อมด้วย รศ.ศรีวงศ์ สุมิตร และรศ.ดร ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ ,นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน และถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง รวมมูลค่า 150,000 บาท ให้กับเด็กนักเรียน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 โดยรอบท่าเรือเจียรวานิช จังหวัดภูเก็ต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า