ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ พระอารามหลวง วัดสะแก จังหวัดนครราชสีมา


          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สถาบันพระปกเกล้า ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวง วัดสะแก  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา พนักงานของสถาบันพระปกเกล้า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ขอปวารณาถวายจตุปัจจัย ถวายพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,171,390.91 บาท จึงประกาศเพื่อทุกท่านได้โปรดทราบและอนุโมทนาโดยทั่วกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า