ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมประชุมวิชาการ Comparative Study of Electoral Systems 2021 (Virtual) Plenary Session


         ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมประชุมวิชาการ Comparative Study of Electoral Systems 2021 (Virtual) Plenary Session จัดโดย Comparative Study Electoral Systems (CSES) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ประมาณ 100 คน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 – 23.30 น. (เวลาประเทศไทย)  ทั้งนี้ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสำรวจการเลือกตั้ง (โมดูลที่ 6) และได้รับเลือกให้นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศไทย เรื่อง “Perspectives on the 2019 Thailand Election: Changes for Democratic Movement”  โดยมีเพียง 6 ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลการศึกษาดังกล่าว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า