ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เดินหน้าขับเคลื่อนรณรงค์เลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 28 พ.ย. 2564


        สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ยังคงเดินหน้ารณรงค์การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ในการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชัยภูมิ อย่างต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้าย ภายหลังจากเวทีสานเสวนาระหว่างผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำเร็จลงด้วยดี   ผู้สมัครเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมกันสร้างการเมืองใหม่ที่มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ โดยการจัดเวทีส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2564 ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน อบต.เป้าหมายทั้ง 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย อบต.นาฝาย อบต.หนองบัวบาน และอบต.กุดตุ้ม จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเชิญชวนเสริมพลังให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แสดงบทบาทเป็นส่วนสำคัญในการลบภาพลักษณ์ของการเลือกตั้ง ที่เงินไม่มากาไม่เป็น และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเมืองใหม่

       โดยเวทีส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจ แห่งแรกจัดขึ้นที่ อบต.นาฝาย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดดาวเรือง แห่งที่สองจัดขึ้นที่ อบต.กุดตุ้ม ณ รร.กุดตุ้มวิทยา และ แห่งสุดท้ายจัดขึ้นที่ อบต.หนองบัวบาน ณ รร.ชุมชนบัวบานสามัคคี   ทั้งนี้ ทุกเวทีได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วม และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 และได้รับเกียรติจากปลัดอบต.ทั้ง 3 แห่งเป็นประธานในพิธีและร่วมอยู่รับฟังการอบรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้น รับฟังและซักถามประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง การปฏิบัตินตัว ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

       ผู้เข้าร่วมทุกเวทีเห็นพ้องกันว่าจะร่วมมือกันสร้างชัยภูมิโมเดลในการเลือกตั้งสมานฉันท์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง  จากนั้นจึงร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและสร้างสรรค์ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นพ้องกันว่าจะต้องเริ่มต้นจากตนเอง จะต้องช่วงกันเป็นหูเป็นตา ไม่รับเงิน ต้องปลุกความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองออกมา รวมทั้งประชาสัมพันธ์บอกต่อญาติพี่น้องคนใกล้ชิดให้ร่วมด้วยช่วยกัน   พร้อมนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังมีข้อเสนออื่น ๆ ทางด้านกฎหมาย อาทิ การปรับให้การดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระเพียง 2 ปี เพื่อลดการลงทุนทางการเมืองและการซื้อสิทธิขายเสียงลง สุดท้ายคืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงเช่นนี้อีกในระดับตำบลทุกตำบล


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า