ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปนป.11 ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ


        เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)  และศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมหน่วยงาน ป.1 พัน.1รอ. ทำความสะอาดบริเวณริมคลองหลอด และพื้นที่หลังกระทรวงกลาโหม โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดกิจกรรม 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า