ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนแห่งความซื่อตรง จ.พระนครศรีอยุธยา


         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน และได้รับเกียรติจาก นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ) เป็นประธานเปิดการประชุม ว่าที่ร้อยตรี ไกรสร แก้วแสงเอก (ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2) (วัดช้างใหญ่) กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรของสถาบันฯ

       หลังจากนั้น ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวถึงความเป็นมาของการโครงการ และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วงแรก เริ่มด้วยการบรรยาย เรื่อง “ความซื่อตรง” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ช่วงที่สองทีมวิทยากร นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดำเนินกิจกรรมระดมความคิดเห็น เรื่อง บุคลิกลักษณะของเยาวชนไทยในอนาคต และโรงเรียนแห่งความซื่อตรง  จากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกภารกิจหลักตามความสนใจ จัดทำแผนดำเนินงานและนำเสนอแผนงานทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่ โครงการรองเท้าเข้าแถว โครงการใครไหนจะสู้ตัวเรา โครงการนักเรียนมีวินัยใส่ใจตรงเวลา โครงการหายยังไงก็ได้คืน และโครงการพูดสวยรวยเสน่ห์ โดยมีทีมวิทยากรให้ข้อเสนอแนะและปิดท้ายด้วยกิจกรรมถอดบทเรียน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า