ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปปร.25 เดินหน้าต่อ โครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. ให้ผมพลิกชีวิตคุณ ลดเหลื่อมล้ำและยกระดับชีวิตประชาชน


          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม.“ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” เพื่อเป็นการยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะ (Upskill / Reskill)ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพ หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงอาชีพช่างตัดแต่งและดูแลทรงผม โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 25 (ปปร.25) บ้านหน้าพระลาน สถาบันพระปกเกล้า ริเริ่มโครงการและส่งต่อเพื่อสร้างความยั่งยืน พร้อมด้วยนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมงาน ซึ่งกล่าวต้อนรับคณะโดย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิตปลัดจังหวัด นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดอบรมจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัด และ เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า