ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 25 (ปปร.25) ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.สมุทรสงคราม


            เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 นักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 25 (ปปร.25) บ้านราชวิถี ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ลุงสุชล ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ทำกิจกรรมลดเหลื่อมล้ำสร้างสังคมยั่งยืน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า