ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ขยายผล “ชาอัสสัม” โครงการโดย ปนป.11 กลุ่มเหยี่ยว


          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร. ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล (หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกลุ่ม) บรรยายให้ความรู้โครงการสานต่อความยั่งยืนไผ่และชาอัสสัมควบคู่วิถีเกษตรธรรมชาติ ที่กำลังดำเนินการร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11) กลุ่มเหยี่ยว ให้กับคณะนักศึกษา หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ระหว่างการดูงานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ชาวบ้านได้นำผลิตภัณฑ์ชุดแรกออกบูทเพื่อจำหน่ายและได้รับการตอบรับเป็นดี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า