ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปนป.11 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดบุรีรัมย์


           อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และที่ปรึกษาโครงการกลุ่ม นำคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด  โดยในวันที่ 13 มกราคม 2565 ศึกษาดูงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ของโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา และรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา กับ Social Enterprise” โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผ่านระบบออนไลน์ และลงพื้นที่เยี่ยมชนโรงเรียน ซึ่งมีแนวทางการทำงานเพื่อสังคมที่ทั้งแก้ปัญหา สร้างโอกาสทางสังคม และให้ยั่งยืน

          หลังจากนั้น เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “วิสัยทัศน์ผู้นำ คิดใหญ่ต้องกล้าก้าวใหญ่” โดย นายยุทธชัย พงศ์พณิช  อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และศึกษาดูงานสนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิตและสนามช้างอารีน่า บุรีรัมย์  สำหรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เข้าเยี่ยมคารวะ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บุรีรัมย์เสาหลักดินแดนอีสาน” ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  และศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน เพ ลา เพลิน ตามแนวคิด "บุรีรัมย์ : เมืองหลวงกัญชาทางการแพทย์"  วันที่ 15 มกราคม 2565 ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ที่ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

          ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการศึกษาวิชาความรู้ และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อสังคม ด้วยมุ่งหมายการสร้าง “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดแนวคิด สร้างทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติหน้าที่ในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปณิธาน “เราไม่ได้เรียนเพื่อตัวเองเท่านั้น ...แต่เรายังทำเพื่อสังคม...เพื่อคนไทย” 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า