ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการออนไลน์ Democracy Talk Series Season 2 จับสัญญาณอันตรายในโลกประชาธิปไตย


      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการ Democracy talk series Season 2  : Phenomenon in the World of Democracies ปรากฎการณ์ในโลกประชาธิปไตย จับสัญญาณอันตรายในโลกประชาธิปไตย Ep.1 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  

      วิทยากรโดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ปุรวิชญ์ วัฒนสุข (นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า) ถ่ายทอดสด Online ทาง Facebook สถาบันพระปกเกล้า การสัมมนาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวถึงการสัมมนาดังกล่าว ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี 2564 และในปี 2565 นี้ เป็น Season ที่ 2  โดย Democracy Talk Series เป็นเปิดปรากฏการณ์ในโลกประชาธิปไตย เพื่อให้ความรู้ และทำความเข้าใจมุมมอง ความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่าง ๆ ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในโลกประชาธิปไตย อาทิ การเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ และฝรั่งเศส ในปี 2022 ที่จะถึงนี้ ซึ่งใน Season จะได้รับความเข้มข้นในเนื้อหามากขึ้น ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล  และกล่าวขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ทำให้การสัมมนาครั้งนี้เป็นการจับสัญญาณอันตรายที่จะทำให้มองไปถึงอนาคตของระบอบประชาธิปไตยของมวลชนอย่างแท้จริง  Phenomenon in the World of Democracy เพื่อทำความเข้าใจ และวิเคราะห์มุมมองในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศประชาธิปไตยของโลก รวมทั้งหมด 10 ครั้ง

     การสัมมนาวิชาการออนไลน์ Democracy Talk Series Season 2  จับสัญญาณอันตรายในโลกประชาธิปไตย จะดำเนินการจัดทั้งหมด 10 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 15.15 น. ผ่านทางเพจ Facebook สถาบันพระปกเกล้า ตั้งแต่เดือนมกราคม ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2565  โดยในครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น.  Ep.2 พม่า : หนึ่งปีหลังรัฐประหารและก้าวย่างต่อไป  กับ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า