ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ KPI NEW GEN


         เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าพบศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น หรือ KPI NEW GEN ปี 2565  โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยให้ความอนุเคราะห์งบประมาณ  โดยมุ่งหวังเป็นอีกหนึ่งพลังในการส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน  อีกทั้งยังพูดคุยถึงการลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ สมาคมองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนงานทางวิชาการร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า