ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปนป.11 กลุ่มเหยี่ยว ลงพื้นที่ครั้งที่ 5 จ.เชียงราย ขับเคลื่อนต่อเนื่อง ชาอัสสัม


          เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2564 นักศึกษา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)” สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มเหยี่ยว ร่วมกับ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล (หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกลุ่ม) และผู้นำชาวบ้าน เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ ศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกบูทจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมและบรรยายโครงการแก่นักศึกษา ปปร.25  รวมไปถึงประสานกับฝ่ายปกครอง เกษตรอำเภอ อบจ.เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เรื่อง วิสาหกิจชุมชม การกำจัดมอดราในไผ่ กฎหมายและบัญชีเบื้องต้น และยังเข้าสำรวจตลาดเพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดังปณิธานของหลักสูตร “เราไม่ได้เรียนเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เรายังทำเพื่อสังคม เพื่อคนไทย”


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า