ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย


            ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ (อนุกรรมการวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตัวแทนราชสกุลสวัสดิวัตน์) และนางกาญจนา ศรีปัดถา (ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Sándor Sipos (เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย) โดยเยี่ยมชมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลอ ครัว เดอ มาริท ชั้นสูงสุดของประเทศฮังการี เมื่อครั้งเสด็จฯ ประเทศฮังการี  จากนั้น เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้ความสนใจพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

           พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลอ ครัว เดอ มาริท ชั้นสูงสุดของประเทศฮังการี เมื่อครั้งเสด็จฯ ประเทศฮังการี   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2477 พระองค์ทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นี้ 2 ครั้ง ในคราวเสด็จฯ ในการเลี้ยงใหญ่ โดย His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary: Miklós Horthy ณ วัง Godollo เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม และ ในการถวายเลี้ยงต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรี Gyula Gombos ในวันที่ 15 สิงหาคม 2477 เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ประกอบด้วย ดารา เหรียญ สายสะพาย ในกล่อง เป็นหนึ่งในชุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศที่ทางพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับมอบให้ยืมจากราชสกุลสวัสดิวัตน์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อรับมอบมาแล้วทางพิพิธภัณฑ์ได้ทำการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงนำชุดเครื่องราชฯไปอนุรักษ์โดยขอความร่วมมือจากสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งได้ทำความสะอาดปรับวิธีการจัดเก็บ และตรวจสอบหาค่าโลหะเพื่อเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์เพื่อการจัดเก็บให้อยู่ในสภาพดีต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า