ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน


          พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ ฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของการจัดงาน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวเปิดนิทรรศการ หลังจากนั้น คณะผู้บริหารสถาบันฯ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) นางกาญจนา ศรีปัดถา (ผอ.พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการฯ 

         จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ณ อาคารคุณธรรม ศูนย์นักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน  นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2565 ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า