ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดกิจกรรมปัจฉิมหลักสูตร ปนป.11


        เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11) ณ โรงแรม Centra by Centara Maris Resort Jomtien จ.ชลบุรี โดย อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาเนื่องในการปิดหลักสูตร และมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาดีเด่น  กิจกรรมประกอบด้วยการถอดบทเรียนตกผลึกความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ประเมินสมรรถนะผู้นำ และสร้างสรรค์สังคมสานสัมพันธ์เชื่อมเครือข่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งมี รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์ อาจารย์ณัชชาภัทร อมรกุล และดร.เลิศพร อุดมพงศ์ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า