ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เอกอัครราชทูตอิสราเอลเข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


         เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่  นอกจากนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็น อาทิ บทบาทหน้าที่ของพลเมือง บทบาทหน้าที่ของเยาวชนและความรับผิดชอบต่อสังคม การให้การศึกษาด้านประชาธิปไตย เป็นต้น ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลให้ความสนใจในบทบาทหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้าในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สาธารณะ จึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ร่วมกัน เช่น งานสัมมนาทางวิชาการ งานศึกษาวิจัย รวมถึงหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า โดยเฉพาะในประเด็นด้าน Peace, Parliament, National Service และ Social Responsibility พร้อมทั้งยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในดำเนินการจัดการการศึกษาดูงานของสถาบันพระปกเกล้าในอนาคต หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าเพื่อส่งต่อองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในระดับสากลต่อไป

        จากนั้น นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตอิสราเอลและคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งสร้างความประทับใจแก่คณะเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า