ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า ดูงาน ณ ม.ศรีปทุม


พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ในฐานะประธานกรรมกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงานเรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการด้านการศึกษา และ การจัดการศึกษาออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ โดยมี ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย และ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ รวมทั้งผู้บริหารท่านของของมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การต้อนรับและร่วมบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า