ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรม Civic education game fair 2022


          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย และสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (FNF Thailand) จัดกิจกรรม #civiceducationgamefair2022 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 โรงแรม Holiday Inn Sukhumvit 22 หน่วยงานเครือข่ายดังกล่าว ร่วมกันจัดกิจกรรม บอร์ดเกม #LocalelElection เกมการเลือกตั้งท้องถิ่น และ#Peace So Cracy เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นความร่วมมือจากเครือข่ายจากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน (FNF) มีวัตถุประสงค์ เพื่อการรับฟังเหตุผลและฟังกัน สามารถหาความต้องการของคู่ขัดแย้งได้ เสนอทางออกที่ win win และถอดบทเรียนได้อย่างดีเรื่องความเข้าใจ ความไว้ใจ ทักษะในการฟัง ถาม การให้เหตุผล และการอยู่ร่วมกัน 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า