ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนา เลือกตั้ง มหานคร นวัตกรรมการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย


          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาสื่อมวลชน “เลือกตั้ง มหานคร : นวัตกรรมการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา ทองรักษ์ หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ กล่าวรายงานพร้อมบอกถึงวัตถุประสงค์การจัดเวทีความรู้ในวันนี้  แนะนำประโยชน์และการใช้งาน 4 แพลตฟอร์ม เพื่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร  ได้แก่  BKK Follow-Up : Platform เจาะข้อมูลกรุงเทพมหานคร    Application Politicmate จับคู่นโยบายว่าที่ผู้ว่าฯ กับตัวคุณ   จับตาการเลือกตั้ง PVT   Hacknakon โลกเสมือนเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพฯ  โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย  และทีมนักวิชาการ นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ และนางสาวขวัญข้าว คงเดชา

         สื่อมวลชนในยุคดิจิทัลปัจจุบัน มีบทบาทและมีความสำคัญต่อการสื่อสารความคิด และสร้าง Platform ใหม่ ๆ เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะถึงนี้ สถาบันพระปกเกล้าเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ให้แก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการส่งต่อความรู้ดี ๆ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า