ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565


          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม “RD2 Series 1 “แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565”   ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า และในรูปแบบออนไลน์ทางเพจสถาบันพระปกเกล้า

        “การแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565” นำเสนอโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) ร่วมเสนอความคิดเห็นโดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า) และดำเนินรายการโดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวว่า ประเด็นสำคัญในการผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565” เป็นประเด็นเรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และส.ก.พ.ศ.2565 ความตระหนัก ความเข้าใจ และการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และส.ก.พ.ศ.2565 ความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. รวมทั้งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกผู้สมัคร และการเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่มีความสนใจในประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และส.ก.พ.ศ.2565 

        ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์"การแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม.และส.ก. 2565 ได้ที่ คลิกที่นี่


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า