ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งานเลี้ยงรับรององค์ปาฐกถาพิเศษและวิทยากรจากต่างประเทศ


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเลี้ยงรับรององค์ปาฐกถาพิเศษและวิทยากรจากต่างประเทศ ที่เดินทางมาบรรยาย เนื่องในโอกาสการจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “Rule of Law and Democracy" ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า