ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย น.ส.สุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า