ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต


         เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องจัดประชุมสัมมนาใหญ่ ชั้น บี 1 อาคารรัฐสภา นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า