ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดหลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 15


สถาบันพระปกเกล้า โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดพิธีเปิดหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดหลักสูตร จากนั้น ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าศึกษา ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจพัทยา บีชรีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยในวันแรกเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วิทยากรโดย นายประสาร มฤคพิทักษ์ ส่วนในวันที่สองรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "People-Centric Leadership Development in Thailand" โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า