ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชน “หลัง” การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565


         เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม “RD2 Series 3 “แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชน “หลัง” การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565”  ห้องประชุมย่อย (3-4) สถาบันพระปกเกล้า และรูปแบบออนไลน์  “การแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชน “หลัง”การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565” เป็นการนำเสนอโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) และร่วมเสนอความคิดเห็นโดย รศ.ตระกูล มีชัย (รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการโดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า