ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปธพ.รุ่นที่ 4 ศึกษาดูาน ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง


หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 4 ศึกษาดูาน ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายเรื่องโรงพยาบาลเอกชน กับ Medical Hub โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และการบรรยาย เรื่องโรงพยาบาลต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และคุณปกรณ์ สุคนธชาติ ปลัดเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามด้วยเข้าศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเข้าดูงานในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง บทบาทกรมแพทย์ทหารเรือในการสนับสนุนการรักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า