ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


           เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย พลตรี ธาวิน ครเมธายุทธ ผู้แทนหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ และนางประภาพริษฐ์ ช่ำชอง ผู้แทนหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ รุ่นที่ 20 และนางเพลินพิศ โพธิสัตย์ ผู้แทนหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อถวายความจงรักภักดีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า