ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะนักศึกษา The Study Association for Political Scientist (SPIL) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย


         เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะนักศึกษาเข้าร่วมเสวนาเพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการเมืองไทย และการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยมีนักวิชาการจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข บรรยายประวัติศาสตร์การเมืองและพลวัตรของประชาธิปไตยไทยคณะนักศึกษา มอบของที่ระลึกให้กับสถาบันฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า